Redstone nâng cấp toàn bộ hệ thống đo chứng nhận với bộ sản phẩm Versiv của Fluke Networks

Lượt xem: 5543
Email  Print  Bookmark and Share

Vừa qua, Redstone – công ty hàng đầu về giải pháp Tòa nhà thông minh, Hạ tầng CNTT và Trung tâm dữ liệu đã lựa chọn dòng sản phẩm Versiv của Fluke Networks để đo chứng nhận các hệ thống cáp cấu trúc do Redstone cung cấp.

Dòng sản phẩm Versiv của Fluke Networks

Các đội triển khai dự án của Redstone chịu trách nhiệm lắp đặt và đo chứng nhận cho hơn 250.000 kết nối cáp đồng và trên 25.000 kết nối cáp quang mỗi năm. Các thiết bị thuộc dòng sản phẩm Versiv của Fluke Networks hoàn toàn đáp ứng tốt với những tính năng vượt trội như:

  • Hệ thống quản lý ProjX™ cho phép người sử dùng thực hiện nhiều công việc và phương tiện cùng một lúc, đồng thời đẩy nhanh việc lập kế hoạch, cài đặt cho các dự án khác nhau và hoán đổi các công việc với nhau chỉ bằng một thao tác “click” đơn giản.
  • Giao diện người dùng Taptive™ với các bước cài đặt đơn giản, hạn chế lỗi khi thực hiện thiết lập các thông số đo kiểm ban đầu, giảm thời gian xử lý sự cố.
  • Hỗ trợ phân tích, tạo các kết quả đo kiểm chuyên nghiệp cho cả cáp đồng đôi xoắn và cáp sợi quang sử dụng phần mềm quản lý LinkWare™.
  • Tăng tốc thời gian đo kiểm (10 giây với cáp Cat. 6A, 3 giây với cáp sợi quang).

Redstone đã thực hiện nâng cấp toàn bộ thiết bị đo kiểm sử dụng cho các đội triển khai dự án của họ bằng dòng sản phẩm Versiv bao gồm: 40 bộ phân tích hệ thống cáp DSX-5000, các mô đun OLTS (Optical Loss Test Set), thiết bị kiểm tra kết nối cáp quang (Fiber Inspection Camera) và 20 bộ OneTouch™ AT. Các nhóm dịch vụ của Redstone sẽ sử dụng giải pháp OneTouch để hỗ trợ hơn 45.000 người dùng, thực hiện cài đặt hơn 70.000 kênh thông tin và khắc phục hơn 19.000 sự cố mỗi năm.

Roger Stevenson, Giám đốc phụ trách mảng Dịch vụ của Redstone chia sẻ: “Các thiết bị đo kiểm thuộc dòng sản phẩm Versiv cung cấp khả năng triển khai và quản lý linh hoạt các dự án, từ bước ban đầu như thiết lập thông số đo kiểm cho đến xuất ra file báo cáo, tất cả quá trình xử lý được sắp xếp hợp lý, thuận lợi cho công tác quản lý, đặc biệt phù hợp với tổ chức quốc tế như chúng tôi.”

Nguồn: nsp.com.vn


Bài viết liên quan